Znanstveni centar izvrsnosti za bioprospecting mora BioProCro

BioProCro jedinstveni je trans/multi-disciplinarni centar za biotehnološko istraživanje Jadranskog mora u Republici Hrvatskoj, izrađen na čvrstom temelju znanstvene izvrsnosti stručnjaka s Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Splitu (Kemijsko-tehnološki fakultet), Zagrebu (Prehrambeno-biotehnološki fakultet), Rijeci (Odjel za biotehnologiju) i Osijeku (Prehrambeno-tehnološki fakultet). Bioprospecting kao novi koncept održivog korištenja biološke raznolikosti obuhvaća istraživanja u smislu probira, profiliranja biološke i kemijske raznolikosti, ekstrakcije/izolacije, karakterizacije bioaktivnih spojeva, sinteze, testiranja na modelnim organizmima, in silico predviđanja/bioinformatičke analize, testiranja proizvoda i prototipa te njihovog konačan transfera u industriju i gospodarstvo.

Znanstveni centar izvrsnosti zamišljen je kao svojevrsna platforma koja bi trebala biti   pretpostavka za sva istraživanja u području bioprospectinga, što znači da bi se u okviru platforme provodili projekti financirani iz različitih fondova za tu vrstu istraživanja.

Centar djeluje kao platforma koja ujedinjuje dislocirane stručnjake i fragmentirana istraživanja biotehnologije u Hrvatskoj, što će omogućiti učinkovitije korištenje postojeće opreme, akumuliranog znanja, stručnosti i ljudskih resursa koji su potrebni za biotehnološko istraživanje mora.

Voditeljica Centra dr. sc. Rozelindra Čož-Rakovac istaknuta je stručnjakinja i znanstvenica sa ekspertizom u području akva- i marikulture s naglaskom na upotrebu modelnih vodnih organizama u procjeni toksičnosti ispitivanih spojeva. Zamjenik voditeljice Centra dr. sc Marin Roje istaknuti je znanstvenik u području separacije, sinteze i kemijske karakterizacije organskih molekula. Dr. Čož-Rakovac i dr. Marin Roje ujedno su idejni začetnici bioprospecting istraživanja u Hrvatskoj.

Tijekom proteklog razdoblja rada Centra, odobreno je 515.000,00 kn koja su velikim dijelom utrošena na upravljanje projektom i administrativne troškove, sudjelovanje na  konferencijama, potrošni materijal za istraživačke aktivnosti. Međutim sredstva za financiranje ove platforme nisu bila dostatna za ovakvu vrstu sveobuhvatnih i skupih istraživanja, već su poslužila za usklađivanje rada interdisciplinarnih dislociranih grupa znanstvenika kako bi nakon ozbiljnijeg financiranja mogli započeti sa bioprospecting istraživanjima Jadrana.

U međuvremenu smo se prijavili na ograničeni poziv za ZCI projekte – ERDF-EU fond:sa projektom „Bioprospecting Jadranskog mora“, koji je odobren. Odluku o financiranju dobili smo 20. 09.2017.; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava stupio na snagu 05.10 2017., a provedba projekta započela je 1.11.2017.). pri tome je odobren iznos bespovratnih sredstava od 36.941.965,46 kn (predujam 11.082.589,64 kn). Na ovaj način Projekt je pojačao financijski kapacitet ZCI-a, te smo doznačenim sredstvima mogli započeti sa istraživanja. Istraživački dio projekta je započeo u 1. siječnja 2018. godine sa Kick-off sastankom kada smo krenuli sa nabavom nove sofisticirane znanstvene opreme te nadogradnjom postojeće, započeli sa nabavom potrošnog materijala i provedbom odabira stručne osobe (ronilac-biolog) za znanstveni probir oraganizama iz Jadranskog mora te provođenjem natjecaja za 10 doktoranada i 10 poslijedoktoranada, što je bio preduvjet početka bioprospecting istraživanja.

Aktivnostima na Projektu Bioprospecting Jadranskog mora trebala bi se generirati nova znanja i ekspertize te stvoriti snažna osnova za daljnji razvoj i dugoročnu održivost poslovanja u okviru Znanstvenog centra izvrsnosti.

Voditeljica: dr.sc. Rozelindra Čož-Rakovac

Zamjenik voditeljice: dr.sc. Marin Roje

Nositelj projekta:

 • Institut Ruđer Bošković
  • Laboratorij za strojno učenje i reprezentacije znanja
  • Laboratorij za biotehnologiju u akvakulturi
  • Laboratorij za stereoselektivnu katalizu i biokatalizu
  • Laboratorij za spektrometriju masa i funkcionalnu proteomiku
  • Laboratorij za molekularnu genetiku

Partnerske institucije:

 • Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Laboratorij za BI, IM i TSP
  • Laboratorij za procese sušenja i praćenje stabilnosti bioaktivnih spojeva
  • Laboratorij za bioinformatiku
 • Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku
  • Zavod za procesno inženjerstvo
 • Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu
  • Zavod za organsku kemiju
 • Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
  • Centar za visokopropusne tehnologije

Izvršitelj financijskih poslova: Odjel za financije i računovodstvo IRB

Izvršitelj pravnih poslova: Odjel za pravne i opće poslove IRB

Glasnogovornici: Ured ravnatelja, ured za odnose s javnosti IRB