Samostojeći akvarijski sustav

Samostojeći akvarijski sustav je posebno dizajnirana jedinica za  održavanje zebrica Danio rerio. Sustav automatski nadzire i regulira  pH, temperaturu i vodljivost, te regulira razinu i količinu izmjene  vode. Sustav je opremljen reverznom osmozom, jedinicama za filtriranje  (mehaničkim, biološkim i kemijskim filterima) i UV sterilizatorom. 250  litara kondicionirane vode kontinutirano protječe kroz sve spremnike,  čime se osiguravaju optimalni uvjeti nužni za razvoj i održavanje  zebrica. Umetanjem fine mrežice, akvarijski spremnici se pojedinačno  mogu koristiti i za uzgoj embrija i ličinaka. Sustav je opremljen i  jedinicom za mrijest (iSpawn-S sustavom, kapaciteta od 20 litara)  koja, podupireći prirodno ponašanje zebrice prilikom mrijesta,  osigurava dobivanje embrija istog stupnja razvoja.

AriaMx PCR sustav

AriaMx PCR sustav u stvarnom vremenu je potpuno integrirani qPCR  sustav za amplifikaciju, detekciju i analizu podataka. Modularni  dizajn sustava kombinira najsuvremenije termalno cikliranje, napredni  optički sustav sa spektralno optimiziranim LED patronama te softver za  analizu podataka. Sustav podržava nekoliko testiranja i kemikalija.  Aplikacije uključuju: genomsku ekspresiju, komparativnu kvantifikaciju  (Single-Plex i Multiplex), kvantitativan PCR (Single-Plex i  Multiplex), genotipizaciju, alelnu diskriminaciju, kvantifikaciju NGS  knjižnice i još mnogo toga.

Sustav QIAxcel Advanced System – za jednostavnu analizu DNA/RNA i razdvajanje bjelančevina

Sustav zamjenjuje tradicionalnu gel analizu DNA, RNA i bjelančevina koja zahtijeva naporan rad te pojednostavljuje radni tijek i smanjuje vrijeme potrebno za dobivanje rezultata. Sustav u potpunosti automatizira osjetljivu kapilarnu elektoforezu visoke rezolucije za do 96 uzoraka po radnom ciklusu. Softver QIAxcel ScreenGel osigurava praktičnu analizu i dokumentiranje podataka. Uz rezoluciju od 3-5 bp za fragmente od 0,5 kb, sustav osigurava veću preciznost od metoda sa škrobnim gelom, kao i veću pouzdanost pri tumačenju podataka. Potrošnja uzorka manja je od 0,1 μl po analizi.

Epsilon 2-4 LSCplus liofilizator

Liofilizator je uređaj za sušenje uzoraka u uvjetima visokog vakuuma i  niske temperature. Prilikom sušenja uzoraka u uvjetima visokog vakuuma  i niske temperature dolazi do sublimacije tekućine. Uzorak se ne  oksidira, ne dolazi do značajne promjene kemijskog sastava, a po  završetku sušenja ostaje praškast i pogodan za daljnje analize.  Epsilon 2-4 LSCplus je kompaktan laboratorijski liofilizator pogodan  za sušenje krutih i tekućih uzoraka, prije svega tekućih proizvoda u  vijalama, ampulama, epruvetama, bocama i drugim staklenim posudama.  Teflonom presvučene aluminijske police osiguravaju brzo hlađenje i  grijanje za vrijeme procesa sušenja.

SNAP i.d.® 2.0 sistem za immunohistokemiju

SNAP i.d.® 2.0 detekcija proteina za imunohistokemiju (IHC) sadrži okvir i posebno dizajnirane držače za klizanje omogućuju nam da blokiramo, ispitamo i obojimo do 12 uzoraka tkiva u isto vrijeme. Sustav se može smjestiti u dva okvira, što nam omogućuje da obradimo do 24 stakalca istovremeno. Može procesirati smrznute i parafinske uzorke, ali se ne može koristiti za montažu, deparafinizaciju, rehidraciju ili za demaskiranje antigena. Smanjeno vrijeme rukovanja i mogućnost obrade više uzorka čine ovaj vakuumski sustav idealnim za optimizaciju protutijela i protokola.SNAP i.d.® 2.0 system for immunohistochemistry