U sklopu obilježavanja Svjetskog dana hrane na 12. međunarodnom znanstveno-stručnom skupu HRANOM DO ZDRAVLJA, koji će se održati u Osijeku 24. i 25. listopada 2019. godine u obliku postera prezentirati će se rad: MIKROALGE U SLUŽBI ZDRAVLJA – IZVOR PRIRODNIH ANTIOKSIDANSA.