Znanstveni centar izvrsnosti za bioprospecting mora BioProCro

Riječ je o jedinstvenom trans-disciplinarnom centru za biotehnološko istraživanje Jadranskog mora u Republici Hrvatskoj, izgrađenog na čvrstom temelju znanstvene izvrsnosti stručnjaka s Instituta Ruđer Bošković, Sveučilišta u Splitu (Kemijsko-tehnološki fakultet), Zagrebu (Prehrambeno-biotehnološki fakultet), Rijeci (Odjel za biotehnologiju) i Osijeku (Prehrambeno-tehnološki fakultet).

BioProCro centar okuplja međunarodno priznate istraživačke grupe u području biotehnologije, kemije, farmakologije, mikrobiologije, procesnog inženjerstva, ekologije, a ovakva integracija istraživačkih grupa u jedinstven, moderan centar doprinijet će inovativnim istraživanjima bioaktivnih spojeva i materijala hrvatskog Jadrana.

Bioprospecting kao novi koncept održivog korištenja biološke raznolikosti može osigurati prihode za zemlje u razvoju, te u isto vrijeme dati poticaj za očuvanje bioloških resursa i biološke raznolikosti.

Centar će djelovati kao platforma koja ujedinjuje dislocirane stručnjake i fragmentirana istraživanja biotehnologije u Hrvatskoj, što će omogućiti učinkovitije korištenje postojeće opreme, akumuliranog znanja, stručnosti i ljudskih resursa koji su potrebni za biotehnološko istraživanje mora. Istraživanje će obuhvatiti screening, profiliranje biološke i kemijske raznolikosti, ektrakciju, karakterizaciju bioaktivnih spojeva, sintezu, testiranje na modelnim organizmima, bioinformatičke analize, testiranje proizvoda i prototipa te njihov konačan transfer u industriju i gospodarstvo.

Voditeljica Centra dr. sc. Rozelindra Čož-Rakovac istaknuta je stručnjakinja i znanstvenica sa ekspertizom u području akva- i marikulture s naglaskom na upotrebu modelnih vodnih organizama u procjeni toksičnosti ispitivanih spojeva. Dr. Čož-Rakovac ujedno je i idejna začetnica i suosnivačica Centra za autohtone vrste riba i rakova krških voda u Otočcu.